Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
Numer RSPO: 88355
 REGON: 000806810
 Data założenia: 1989-09-01
ul. Władysława Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 957216111
 wom@womgorz.edu.pl
 http://www.womgorz.edu.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Numer RSPO: 16401
 REGON: 932367839
 Data założenia: 2000-11-16
ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
 717964560
 poczta@wcdn.wroc.pl
 http://www.wcdn.wroc.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer RSPO: 31388
 REGON: 321285468
 Data założenia: 2001-03-12
al. Papieża Jana Pawła II 42 lok. U9 , 70-415 Szczecin
 914345128
 zarzad@tpd.szczecin.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE
Numer RSPO: 27240
 REGON: 001391534
 Data założenia: 1993-02-26
ul. gen. Józefa Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin
 914350622
 sekretariat@zcdn.edu.pl
 http://www.zcdn.edu.pl/
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE