Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
Numer RSPO: 30836
 REGON: 101488638
 Data założenia: 2002-02-15
ul. Stefana Jaracza 40, 90-252 Łódź-Śródmieście
 426300373
 prom@prom.org.pl
 http://www.prom.org.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
Numer RSPO: 132828
 REGON: 192950764
 Data założenia: 2002-09-06
ul. Tadeusza Kościuszki 22/24, 81-704 Sopot
 585510011
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: GMINA MIASTA SOPOTU
Numer RSPO: 130768
 REGON: 364494626
 Data założenia: 2016-05-10
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10b lok. 9 , 80-519 Gdańsk
 508096256
 sylwia.dabrowska@onet.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: SYLWIA DĄBROWSKA
Numer RSPO: 126273
 REGON: 360186098
 Data założenia: 2001-08-28
ul. Dolina Zielona 19, 65-001 Zielona Góra
 684530132
 sodid@cku.zgora.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: ZIELONA GÓRA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer RSPO: 6743
 REGON: 200317630
 Data założenia: 2009-11-25
ul. Polna 16, 18-400 Łomża
 862180544
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: MIASTO ŁOMŻA
Numer RSPO: 129751
 REGON: 362842678
 Data założenia: 2000-08-21
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
 343625105
 sod@edukacja.czestochowa.pl
 http://www.sod.edu.pl/
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Numer RSPO: 4643
 REGON: 292442421
 Data założenia: 2001-07-26
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce
 413676726
 sodmidn@sodmidn.kielce.eu
 http://www.sodmidn.kielce.eu
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: KIELCE MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer RSPO: 76286
 REGON: 712369620
 Data założenia: 2001-03-29
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
 257943370
 scdidn@scdidn.siedlce.pl
 http://www.scdidn.siedlce.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: MIASTO SIEDLCE
Numer RSPO: 28731
 REGON: 321284782
 Data założenia: 2009-07-15
ul. gen. Ludomiła Rayskiego 28 lok. 3 , 70-442 Szczecin
 914340001
 biuro@empiria.edu.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: SALON EDUKACYJNY EMPIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer RSPO: 10834
 REGON: 122664004
 Data założenia: 1999-11-23
ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków-Podgórze
 122676766
 http://www.sdb.krakow.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: SALEZJAŃSKIE CENTRUM WYCHOWANIA I DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY