Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
Numer RSPO: 12828
 REGON: 260633726
 Data założenia: 2007-08-30
ul. ul. Jana Kilińskiego 26, 27-200 Starachowice
 412747024
 starachowice@zak.edu.pl
 http://www.zak.edu.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer RSPO: 12829
 REGON: 260645238
 Data założenia: 2009-01-20
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 40, 25-502 Kielce
 413432851
 andrzej.rogala@charaktery.com.pl
 http://www.charaktery.eu
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: "CHARAKTERY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer RSPO: 12832
 REGON: 260633761
 Data założenia: 2010-12-01
ul. ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce
 413452832
 awans@odnkielce.pl
 http://www.odnkielce.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: ANDRZEJ MISZCZYK
Numer RSPO: 12833
 REGON: 260631609
 Data założenia: 2011-06-15
ul. ul. Wesoła 19 lok. 3 , 25-305 Kielce
 413308800
 sekretariat@college-med.pl
 http://www.college-med.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: ADRIAN LIPA
Numer RSPO: 12853
 REGON: 200728675
 Data założenia: 2001-02-15
ul. ul. Antoniukowska 11 lok. 21 , 15-740 Białystok
 857166221
 sekretariat@centrumedu.pl
 http://centrumedu.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: LESZEK TWAROWSKI
Numer RSPO: 13062
 REGON: 260633755
 Data założenia: 2000-02-28
ul. ul. Stanisława Wigury 18, 27-200 Starachowice
 531976473
 magdagrochulska@gazeta.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: MAGDALENA GROCHULSKA
Numer RSPO: 13571
 REGON: 122658386
 Data założenia: 2000-09-27
ul. ul. Grzegórzecka 8 lok. 14 , 31-530 Kraków
 124214956
 mnodn@kangur.edu.pl
 http://www.mnodn.kangur.edu.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: WITOLD LIGĘZA
Numer RSPO: 13642
 REGON: 020053446
 Data założenia: 2001-02-15
ul. ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów
 768333211
 centrum@pcpppidn.eu
 http://www.pcpppidn.eu
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: POWIAT GŁOGOWSKI
Numer RSPO: 14247
 REGON: 004256771
 Data założenia: 2000-01-01
pl. pl. Tadeusza Kościuszki 2, 18-400 Łomża
 862164217
 odn@odnlomza.pl
 http://odnlomza.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Numer RSPO: 14632
 REGON: 001392203
 Data założenia: 2003-09-01
ul. ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
 438223691
 wodn@wodnsieradz.edu.pl
 http://www.wodnsieradz.edu.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE