Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
Numer RSPO: 12853
 REGON: 200728675
 Data założenia: 2001-02-15
ul. Antoniukowska 11 lok. 21 , 15-740 Białystok
 857166221
 sekretariat@centrumedu.pl
 http://centrumedu.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: LESZEK TWAROWSKI
Numer RSPO: 12855
 REGON: 200726446
 Data założenia: 2001-09-10
ul. Wojska Polskiego 113, 18-402 Łomża
 862165724
 sweirp@praca.org.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I RYNKU PRACY W ŁOMŻY
Numer RSPO: 12857
 REGON: 200726430
 Data założenia: 2010-08-23
ul. Elizy Orzeszkowej 9A, 15-089 Białystok
 858739067
 biuro@holos.org.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - HOLOS
Numer RSPO: 12859
 REGON: 200726481
 Data założenia: 2011-04-06
ul. Polowa 45, 18-400 Łomża
 862150596
 grabani@notlomza.pl
 http://notlomza.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: ŁOMŻYŃSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT W ŁOMŻY
Numer RSPO: 13017
 REGON: 221744502
 Data założenia: 2001-03-14
ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański
 586823510
 tul@com.pl
 http://www.tul.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: TOWARZYSTWO UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH
Numer RSPO: 13062
 REGON: 260633755
 Data założenia: 2000-02-28
ul. Stanisława Wigury 18, 27-200 Starachowice
 531976473
 magdagrochulska@gazeta.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: MAGDALENA GROCHULSKA
Numer RSPO: 13571
 REGON: 122658386
 Data założenia: 2000-09-27
ul. Józefa Dietla 93, 31-031 Kraków
 124214956
 mnodn@kangur.edu.pl
 http://www.mnodn.kangur.edu.pl
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: WITOLD LIGĘZA
Numer RSPO: 13572
 REGON: 122658423
 Data założenia: 2000-04-12
ul. Henryka Siemiradzkiego 17 lok. 3 , 31-137 Kraków-Śródmieście
 608349553
 biuro@szkoleniasystemowe.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: MARZENA KRZANOWSKA
Numer RSPO: 13574
 REGON: 122658498
 Data założenia: 2001-03-05
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków
 126315550
 ibc@ibcentrum.pl
 http://
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: CENTRUM IB SP. Z O.O.
Numer RSPO: 13642
 REGON: 020053446
 Data założenia: 2001-02-15
ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów
 768333211
 centrum@pcpppidn.eu
 http://www.pcpppidn.eu
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: POWIAT GŁOGOWSKI