Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
Numer RSPO: 30262
 REGON: 000198982
 Data założenia: 2006-04-19
ul. Dobrzelińska 6, 99-320 Żychlin
 242542823
 oswemocjenw@op.pl
 www.mosnowawies.pl
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: POWIAT KUTNOWSKI
Numer RSPO: 6893
 REGON: 000212251
 Data założenia: 1994-09-01
ul. Władysława Orkana 55, 58-307 Wałbrzych
 748431783
 soswwalbrzych@wp.pl
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: GMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer RSPO: 28011
 REGON: 000222775
 Data założenia: 1973-09-01
ul. Spadkowa 11, 91-232 Łódź-Bałuty
 426527893
 biuro@mos2lodz.pl
 www.mos2lodz.pl
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: ŁÓDŹ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer RSPO: 7717
 REGON: 000223792
 Data założenia: 2006-03-14
ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin
 914843641
 mos2@miasto.szczecin.pl
 www.mos2.szczecin.pl
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: GMINA MIASTO SZCZECIN
Numer RSPO: 14270
 REGON: 000254516
 Data założenia: 1972-02-01
ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
 228367873
 sekretariat.mos6@edu.um.warszawa.pl
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Numer RSPO: 73121
 REGON: 000595401
 Data założenia: 1994-09-01
ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim
 748457513
 osw.walim@wp.pl
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: POWIAT WAŁBRZYSKI
Numer RSPO: 26660
 REGON: 000636956
 Data założenia: 1975-12-30
ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia
 242779084
 oswkiernozia@wp.pl
 www.moskiernozia.szkolnastrona.pl
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: POWIAT ŁOWICKI
Numer RSPO: 28045
 REGON: 000747182
 Data założenia: 2006-09-01
ul. Starobielska 9, 43-300 Bielsko-Biała
 338125462
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: MIASTO BIELSKO-BIAŁA
Numer RSPO: 14120
 REGON: 001396603
 Data założenia: 1981-06-01
ul. Wincentego Rzymowskiego 36, 02-697 Mokotów
 226470116
 sekretariat@mossos.pl
 mossos.pl
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Numer RSPO: 4315
 REGON: 004174168
 Data założenia: 1990-09-01
ul. Zakładowa 11A, 20-820 Lublin
 815338495
 poczta@mos.lublin.eu
 http://mos.lublin.eu/
Typ: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Organ prowadzący: GMINA LUBLIN