Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
Numer RSPO: 124351
 REGON: 243653350
 Data założenia: 2014-08-26
ul. 1 Maja 4, 42-677 Zbrosławice
 693205040
 amc.szalsza@konto.pl
 http://
Typ: Punkt przedszkolny
Liczba uczniów: 11
Organ prowadzący: ALEKSANDRA KOSZ
Numer RSPO: 122197
 REGON: 243499379
 Data założenia: 2012-09-10
ul. Jana Pawła II 1, 34-335 Krzyżowa
 lucyna.krzyzowska@opoczta.pl
 http://
Typ: Przedszkole
Liczba uczniów: 30
Organ prowadzący: Lucyna Krzyżowska
Numer RSPO: 127077
 REGON: 361081013
 Data założenia: 2015-03-09
ul. Centralna 35 lok. 1 , 44-240 Żory
 515135419
 info@akademiazory.pl
 http://www.akademiazory.pl
Typ: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Organ prowadzący: Diana Kaczmarczyk
Numer RSPO: 32020
 REGON: 243069012
 Data założenia: 2004-08-19
ul. Tadeusza Kościuszki 25, 44-100 Gliwice
 32-445-02-20
 amatyas@poczta.onet.pl
 http://
Typ: Przedszkole
Liczba uczniów: 139
Organ prowadzący: AGATA MATYAS Organ prowadzący: JACEK SAFUTA
Numer RSPO: 125851
 REGON: 360001325
 Data założenia: 2002-06-10
ul. Nadrzeczna 5, 42-202 Częstochowa
 343680375
 alacz@o2.pl
 http://www.alacz.edu.pl
Typ: Liceum ogólnokształcące
Liczba uczniów: 95
Organ prowadzący: TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ.
Numer RSPO: 119946
 REGON: 243367867
 Data założenia: 2013-08-01
ul. Słoneczna 38, 43-190 Mikołów
 665374999
 artur.poczta.pl@gmain.com
 http://
Typ: Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół
Organ prowadzący: ARTUR CIESIELSKI
Numer RSPO: 17058
 REGON: 243046838
 Data założenia: 2003-08-25
ul. 3 Maja 18 lok. 22 , 42-700 Lubliniec
 343438433
 awans77@o2.pl
 http://www.awans.lubliniec.com
Typ: Placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: JAN FABJAŃSKI
Numer RSPO: 127860
 REGON: 361923950
 Data założenia: 2015-06-08
ul. Jurajska 2, 42-425 Kroczyce
 663623572
 galassclaudia@gmail.com
 http://
Typ: Przedszkole
Liczba uczniów: 40
Organ prowadzący: KLAUDIA GALAS
Numer RSPO: 74642
 REGON: 243092695
 Data założenia: 2009-11-09
ul. Pięciu Stawów 11 lok. 50 , 43-300 Bielsko-Biała
 501553680
 http://
Typ: Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół
Organ prowadzący: WOJCIECH MICHALEC
Numer RSPO: 127713
 REGON: 361819499
 Data założenia: 2007-04-25
ul. Tadeusza Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
 324331118
 office@britannia.pl
 http://www.britannia.pl
Typ: Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół
Organ prowadzący: KATARZYNA COUCHMAN