Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
Numer RSPO: 124819
 REGON: 147407555
 Data założenia: 2013-09-01
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
 228704567
 biuro@szkolawizazu.pl
 http://www.szkolawizazu.pl
Typ: Szkoła policealna
Liczba uczniów: 23
Organ prowadzący: Beata Dróżdż