Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

LXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE IM. JANINY ZAWADOWSKIEJ


Numer RSPO
103822
Numer REGON
015840702
Nazwa
LXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE IM. JANINY ZAWADOWSKIEJ
Typ podmiotu
Liceum ogólnokształcące
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
1981-06-01
Data rozpoczęcia działalności
1981-09-01
Data włączenia do zespołu
1981-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
zagrożeni niedostosowaniem społecznym
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
217
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1 "SOS"
RSPO
14120
REGON
001396603
Data włączenia do zespołu
1981-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Mokotów - dzielnica
miejscowość: Mokotów
Adres
ul. Przemysława Gintrowskiego 36
02-697 Warszawa
Telefon
226470116
E-mail
sekretariat@mossos.pl
Strona internetowa
http://mossos.pl
Adres do korespondencji
ul. Wincentego Rzymowskiego 36
02-697 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Liceum ogólnokształcące
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 103822  
Numer REGON: 015840702
Data założenia: 1981-06-01
Rozpoczęcia działalności: 1981-09-01
Włączenia do zespołu: 1981-09-01

Kontakt

Telefon
226470116
E-mail
sekretariat@mossos.pl
Strona internetowa
http://mossos.pl
Adres
ul. Przemysława Gintrowskiego 36
02-697 Warszawa