Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ARCHE W LUBLINIE


Numer RSPO
104761
Numer REGON
061506120
Nazwa
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ARCHE W LUBLINIE
Typ podmiotu
Liceum ogólnokształcące
Miejsce w strukturze organizacyjnej
Data założenia
2011-10-05
Data rozpoczęcia działalności
2012-09-01
Data włączenia do zespołu
2012-09-01
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
46
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Dotacja w przyszłym roku z budżetu powiatu
NIE
Tereny sportowe
Języki nauczane
angielski, niemiecki

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
GMINA LUBLIN
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
431019514
Adres
pl. Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHE W LUBLINIE
RSPO
84430
REGON
061493400
Data włączenia do zespołu
2012-09-01

Położenie
woj. LUBELSKIE
powiat: Lublin
gmina: Lublin (gmina miejska)
miejscowość: Lublin (miasto)
Adres
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
Telefon
534313016
E-mail
sekretariat@zsarche.pl
Strona internetowa
http://www.zsarche.pl
Adres do korespondencji
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

  • Maciej Tarnowski de Rola

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Liceum ogólnokształcące
Miejsce w strukturze:
Numer RSPO: 104761  
Numer REGON: 061506120
Data założenia: 2011-10-05
Rozpoczęcia działalności: 2012-09-01
Włączenia do zespołu: 2012-09-01

Kontakt

Telefon
534313016
E-mail
sekretariat@zsarche.pl
Strona internetowa
http://www.zsarche.pl
Adres
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin