Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 39


Numer RSPO
105293
Numer REGON
001073521
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 39
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
1981-07-15
Data rozpoczęcia działalności
1981-09-01
Data włączenia do zespołu
1981-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
I etap edukacyjny, II etap edukacyjny, Nauczanie w oddziale "0"
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
zagrożeni niedostosowaniem społecznym
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
44
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 3 "DOM NA TRAKCIE" IM. PROF. DR STANISŁAWA JEDLEWSKIEGO
RSPO
14213
REGON
010385699
Data włączenia do zespołu
1981-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Wawer - dzielnica
miejscowość: Wawer
Adres
ul. Trakt Lubelski 40
04-870 Warszawa
Telefon
228729367
E-mail
sekretariat@domnatrakcie.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Trakt Lubelski 40
04-870 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 105293  
Numer REGON: 001073521
Data założenia: 1981-07-15
Rozpoczęcia działalności: 1981-09-01
Włączenia do zespołu: 1981-09-01

Kontakt

Telefon
228729367
E-mail
sekretariat@domnatrakcie.pl
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Trakt Lubelski 40
04-870 Warszawa