Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 131


Numer RSPO
105304
Numer REGON
000967498
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 131
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
2004-09-16
Data rozpoczęcia działalności
2004-09-16
Data włączenia do zespołu
2004-09-16
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny, Nauczanie w oddziale "0", I etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
niedostosowani społecznie
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
28
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Tereny sportowe
Języki nauczane
angielski

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 2
RSPO
14321
REGON
000959122
Data włączenia do zespołu
2004-09-16

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Rembertów
Adres
ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa
Telefon
226735094
E-mail
mowstrazacka@mowstrazacka.com
Strona internetowa
http://mowstrazacka.com
Adres do korespondencji
ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 105304  
Numer REGON: 000967498
Data założenia: 2004-09-16
Rozpoczęcia działalności: 2004-09-16
Włączenia do zespołu: 2004-09-16

Kontakt

Telefon
226735094
E-mail
mowstrazacka@mowstrazacka.com
Strona internetowa
http://mowstrazacka.com
Adres
ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa