Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 155


Numer RSPO
105332
Numer REGON
000967512
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 155
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
Data założenia
1938-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1938-09-01
Data włączenia do zespołu
1960-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
I etap edukacyjny, II etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
Związanie organizacyjne
brak związania
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 9
RSPO
14783
REGON
015867760
Data włączenia do zespołu
1960-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Żoliborz - dzielnica
miejscowość: Żoliborz
Adres
ul. Jana Chryzostoma Paska 10
01-640 Żoliborz
Telefon
228332205
E-mail
osw9@wp.pl
Strona internetowa
http://sosw9warszawa.edupage.org
Adres do korespondencji
ul. Jana Chryzostoma Paska 10
01-640 Żoliborz


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze:
Numer RSPO: 105332  
Numer REGON: 000967512
Data założenia: 1938-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1938-09-01
Włączenia do zespołu: 1960-09-01

Kontakt

Telefon
228332205
E-mail
osw9@wp.pl
Strona internetowa
http://sosw9warszawa.edupage.org
Adres
ul. Jana Chryzostoma Paska 10
01-640 Żoliborz