Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 294 W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII


Numer RSPO
105665
Numer REGON
012763912
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 294 W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1973-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1973-09-01
Data włączenia do zespołu
2000-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny, I etap edukacyjny, Nauczanie w oddziale "0"
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
z zaburzeniami psychicznymi
Związanie organizacyjne
w podmiocie leczniczym
Liczba uczniów
0
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Tereny sportowe
Języki nauczane
angielski, niemiecki

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 96 W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII
RSPO
13110
REGON
016412380
Data włączenia do zespołu
2000-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Mokotów
Adres
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
Telefon
224582628
E-mail
zs96@edu.um.warszawa.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 105665  
Numer REGON: 012763912
Data założenia: 1973-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1973-09-01
Włączenia do zespołu: 2000-09-01

Kontakt

Telefon
224582628
E-mail
zs96@edu.um.warszawa.pl
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa