Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 12


Numer RSPO
105715
Numer REGON
000234910
Nazwa
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 12
Typ podmiotu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Miejsce w strukturze organizacyjnej
jednostka złożona
Data założenia
1966-05-19
Data rozpoczęcia działalności
1966-07-01
Data włączenia do zespołu
2008-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH NR 1
RSPO
14784
REGON
141470245
Data włączenia do zespołu
2008-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Mokotów
Adres
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa
Telefon
228485530
E-mail
sosw_nr_12@interia.pl
Strona internetowa
http://sosw-nr-12.waw.pl
Adres do korespondencji
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Miejsce w strukturze: jednostka złożona
Numer RSPO: 105715  
Numer REGON: 000234910
Data założenia: 1966-05-19
Rozpoczęcia działalności: 1966-07-01
Włączenia do zespołu: 2008-09-01

Kontakt

Telefon
228485530
E-mail
sosw_nr_12@interia.pl
Strona internetowa
http://sosw-nr-12.waw.pl
Adres
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa