Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 7


Numer RSPO
106326
Numer REGON
015834430
Nazwa
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 7
Typ podmiotu
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
2004-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2004-09-01
Data włączenia do zespołu
2004-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
23
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 12
RSPO
105715
REGON
000234910
Data włączenia do zespołu
2004-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Mokotów
Adres
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa
Telefon
228485530
E-mail
sosw_nr_12@interia.pl
Strona internetowa
http://sosw-nr-12.waw.pl
Adres do korespondencji
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 106326  
Numer REGON: 015834430
Data założenia: 2004-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2004-09-01
Włączenia do zespołu: 2004-09-01

Kontakt

Telefon
228485530
E-mail
sosw_nr_12@interia.pl
Strona internetowa
http://sosw-nr-12.waw.pl
Adres
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa