Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA ARCHE W LUBLINIE


Numer RSPO
107026
Numer REGON
061510127
Nazwa
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA ARCHE W LUBLINIE
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
Data założenia
2007-11-14
Data rozpoczęcia działalności
2008-02-01
Data włączenia do zespołu
2020-09-01
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
33
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Dotacja w przyszłym roku z budżetu powiatu
NIE
Kształcenie zawodowe
  • technik usług kosmetycznych
  • technik administracji 
  • opiekun w domu pomocy społecznej
  • asystent osoby niepełnosprawnej
Tereny sportowe
Języki nauczane
angielski

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
GMINA LUBLIN
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
431019514
Adres
pl. Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHE W LUBLINIE
RSPO
84430
REGON
061493400
Data włączenia do zespołu
2020-09-01

Położenie
woj. LUBELSKIE
powiat: Lublin
gmina: Lublin (gmina miejska)
miejscowość: Lublin (miasto)
Adres
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
Telefon
534313016
E-mail
sekretariat@zsarche.pl
Strona internetowa
http://www.zsarche.pl
Adres do korespondencji
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

  • Maciej Tarnowski de Rola

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze:
Numer RSPO: 107026  
Numer REGON: 061510127
Data założenia: 2007-11-14
Rozpoczęcia działalności: 2008-02-01
Włączenia do zespołu: 2020-09-01

Kontakt

Telefon
534313016
E-mail
sekretariat@zsarche.pl
Strona internetowa
http://www.zsarche.pl
Adres
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin