Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM DOSKONALENIA PCG


Numer RSPO
108793
Numer REGON
101544650
Nazwa
CENTRUM DOSKONALENIA PCG
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2012-12-13
Data rozpoczęcia działalności
2013-01-01
Data likwidacji
2020-02-06
Imię i nazwisko dyrektora
MAŁGORZATA MARCINIAK
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
472057626
Adres
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Położenie
woj. ŁÓDZKIE
powiat: Łódź
miejscowość: Łódź
delegatura: Łódź-Widzew
Adres
ul. Fabryczna 17 lok. 11
90-344 Łódź
Telefon
422908222
E-mail
pcgpolska@pcgeu.com
Strona internetowa
http://www.pcgpolska.pl
Adres do korespondencji
ul. Fabryczna 17 lok. 11
90-344 Łódź


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 108793  
Numer REGON: 101544650
Data założenia: 2012-12-13
Data likwidacji: 2020-02-06
Rozpoczęcia działalności: 2013-01-01
Imię i nazwisko dyrektora
MAŁGORZATA MARCINIAK

Kontakt

Telefon
422908222
E-mail
pcgpolska@pcgeu.com
Strona internetowa
http://www.pcgpolska.pl
Adres
ul. Fabryczna 17 lok. 11
90-344 Łódź