Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RADOMIU


Numer RSPO
113863
Numer REGON
146635432
Nazwa
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RADOMIU
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2008-11-03
Data rozpoczęcia działalności
2008-11-03
Data likwidacji
2019-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ADAM TOMALA
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
015528910
Adres
ul. Jagiellońska 26
03-719 Praga-Północ

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Radom
gmina: Radom (gmina miejska)
miejscowość: Radom (miasto)
Adres
ul. Saska 4 lok. 6
26-600 Radom
Telefon
483310523
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Saska 4 lok. 6
26-600 Radom

  • ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
     REGON: 000512562
    NIP: 6570008869
    Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
     http://www.zdz.kielce.pl

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 113863  
Numer REGON: 146635432
Data założenia: 2008-11-03
Data likwidacji: 2019-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2008-11-03
Imię i nazwisko dyrektora
ADAM TOMALA

Kontakt

Telefon
483310523
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Saska 4 lok. 6
26-600 Radom