Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NR 1


Numer RSPO
115000
Numer REGON
015789473
Nazwa
OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NR 1
Typ podmiotu
Centrum Kształcenia Zawodowego
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1979-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1979-09-01
Data włączenia do zespołu
2015-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOLA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000184
Adres
al. Aleja "Solidarności" 90
01-003 Wola
Podmiot nadrzędny

Nazwa
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
RSPO
127584
REGON
361744330
Data włączenia do zespołu
2015-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Wola - dzielnica
miejscowość: Wola
Adres
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Telefon
228882777
E-mail
sekretariat@ckziu1.edu.pl
Strona internetowa
http://ckziu1.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa

  • WOLA
     REGON: 01525964000184
    Adres: al. Aleja "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Centrum Kształcenia Zawodowego
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 115000  
Numer REGON: 015789473
Data założenia: 1979-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1979-09-01
Włączenia do zespołu: 2015-09-01

Kontakt

Telefon
228882777
E-mail
sekretariat@ckziu1.edu.pl
Strona internetowa
http://ckziu1.edu.pl
Adres
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa