Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNYCH


Numer RSPO
122695
Numer REGON
147177150
Nazwa
CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNYCH
Nazwa skrócona
CIE
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2014-03-25
Data rozpoczęcia działalności
2014-03-25
Data likwidacji
2019-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ELŻBIETA SUWIŃSKA
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
015528910
Adres
ul. Jagiellońska 26
03-719 Praga-Północ

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Śródmieście
Adres
ul. Świętokrzyska 60 lok. 63
00-116 Warszawa
E-mail
fppb@vp.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Świętokrzyska 60 lok. 63
00-116 Warszawa

  • FUNDACJA PRO PUBLICO BONO W LIKWIDACJI
     REGON: 017433007
    NIP: 5222634162
    Adres: ul. Nowolipki 11A lok. 23 , 00-151 Śródmieście
     http://www.propublicobono.pl

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 122695  
Numer REGON: 147177150
Data założenia: 2014-03-25
Data likwidacji: 2019-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2014-03-25
Imię i nazwisko dyrektora
ELŻBIETA SUWIŃSKA

Kontakt

E-mail
fppb@vp.pl
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Świętokrzyska 60 lok. 63
00-116 Warszawa