Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM DOSKONALENIA WOLTERS KLUWER EDUKACJA


Numer RSPO
122958
Numer REGON
147220578
Nazwa
CENTRUM DOSKONALENIA WOLTERS KLUWER EDUKACJA
Nazwa skrócona
WOLTERS KLUWER
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2014-05-06
Data rozpoczęcia działalności
2014-05-06
Data likwidacji
2019-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ELŻBIETA PIOTROWSKA-ALBIN
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
015528910
Adres
ul. Jagiellońska 26
03-719 Praga-Północ

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Wola
Adres
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Telefon
225358000
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

  • WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
     REGON: 190610277
    Adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Wola

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 122958  
Numer REGON: 147220578
Data założenia: 2014-05-06
Data likwidacji: 2019-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2014-05-06
Imię i nazwisko dyrektora
ELŻBIETA PIOTROWSKA-ALBIN

Kontakt

Telefon
225358000
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa