Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI


Numer RSPO
12303
Numer REGON
001395377
Numer NIP
7251087781
Nazwa
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2003-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2003-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
JAN KAMIŃSKI
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
472057626
Adres
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
90-051 Łódź-Śródmieście

Położenie
woj. ŁÓDZKIE
powiat: Łódź
gmina: Łódź-Śródmieście - delegatura
miejscowość: Łódź-Śródmieście
Adres
ul. Wólczańska 202
90-531 Łódź
Telefon
426361689
E-mail
wodn@wodn.lodz.pl
Strona internetowa
http://www.wodn.lodz.pl
Adres do korespondencji
ul. Wólczańska 202
90-531 Łódź


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 12303  
Numer REGON: 001395377
Numer NIP: 7251087781
Data założenia: 2003-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2003-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
JAN KAMIŃSKI

Kontakt

Telefon
426361689
E-mail
wodn@wodn.lodz.pl
Strona internetowa
http://www.wodn.lodz.pl
Adres
ul. Wólczańska 202
90-531 Łódź