Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZGIERZU


Numer RSPO
123218
Numer REGON
101788903
Nazwa
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZGIERZU
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2014-07-01
Data rozpoczęcia działalności
2014-07-01
Data włączenia do zespołu
2014-07-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
472057626
Adres
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU
RSPO
123206
REGON
101788323
Data włączenia do zespołu
2014-07-01

Położenie
woj. ŁÓDZKIE
powiat: zgierski
gmina: Zgierz (gmina miejska)
miejscowość: Zgierz (miasto)
Adres
ul. 3 Maja 46
95-100 Zgierz
Telefon
427162472
E-mail
sekretariat@kn.zgierz.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. 3 Maja 46
95-100 Zgierz


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 123218  
Numer REGON: 101788903
Data założenia: 2014-07-01
Rozpoczęcia działalności: 2014-07-01
Włączenia do zespołu: 2014-07-01

Kontakt

Telefon
427162472
E-mail
sekretariat@kn.zgierz.pl
Strona internetowa
http://
Adres
ul. 3 Maja 46
95-100 Zgierz