Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 66


Numer RSPO
127553
Numer REGON
361670927
Nazwa
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 66
Typ podmiotu
Branżowa szkoła I stopnia
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2015-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2015-09-01
Data włączenia do zespołu
2015-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
22
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
 • fryzjer
 • kamieniarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • betoniarz-zbrojarz
 • murarz-tynkarz
 • dekarz

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOLA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000184
Adres
al. Aleja "Solidarności" 90
01-003 Wola
Podmiot nadrzędny

Nazwa
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
RSPO
127584
REGON
361744330
Data włączenia do zespołu
2015-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Wola - dzielnica
miejscowość: Wola
Adres
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Telefon
228882777
E-mail
sekretariat@ckziu1.edu.pl
Strona internetowa
http://www.ckziu1.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa

 • WOLA
   REGON: 01525964000184
  Adres: al. Aleja "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Branżowa szkoła I stopnia
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 127553  
Numer REGON: 361670927
Data założenia: 2015-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2015-09-01
Włączenia do zespołu: 2015-09-01

Kontakt

Telefon
228882777
E-mail
sekretariat@ckziu1.edu.pl
Strona internetowa
http://www.ckziu1.edu.pl
Adres
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa