Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych


Numer RSPO
127556
Numer REGON
361701450
Nazwa
Typ podmiotu
Dom wczasów dziecięcych
Miejsce w strukturze organizacyjnej
Data założenia
2015-06-03
Data rozpoczęcia działalności
2015-07-01
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Położenie
woj.
powiat:
gmina:
miejscowość:
Adres  •  Numer RSPO: 127556
     REGON: 361701450
    ,

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Dom wczasów dziecięcych
Miejsce w strukturze:
Numer RSPO: 127556  
Numer REGON: 361701450
Data założenia: 2015-06-03
Rozpoczęcia działalności: 2015-07-01

Kontakt

Adres