Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI - EDUKACJA WYCHOWANIE SPORT


Numer RSPO
127616
Numer REGON
361767472
Nazwa
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI - EDUKACJA WYCHOWANIE SPORT
Nazwa skrócona
CDN EWS
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2015-06-01
Data rozpoczęcia działalności
2015-06-01
Data likwidacji
2019-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
WOJCIECH MODZELEWSKI
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
015528910
Adres
ul. Jagiellońska 26
03-719 Praga-Północ

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Praga-Północ
Adres
ul. Jagiellońska 88
01-909 Warszawa
Telefon
223929633
E-mail
cdn@ews.edu.pl
Strona internetowa
http://www.kursyews.pl
Adres do korespondencji
ul. Jagiellońska 88
01-909 Warszawa

  • WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI W SPORCIE
     REGON: 015155662
    Adres: ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 127616  
Numer REGON: 361767472
Data założenia: 2015-06-01
Data likwidacji: 2019-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2015-06-01
Imię i nazwisko dyrektora
WOJCIECH MODZELEWSKI

Kontakt

Telefon
223929633
E-mail
cdn@ews.edu.pl
Strona internetowa
http://www.kursyews.pl
Adres
ul. Jagiellońska 88
01-909 Warszawa