Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SOSNOWCU


Numer RSPO
127673
Numer REGON
240461324
Numer NIP
6443304392
Nazwa
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SOSNOWCU
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2006-05-25
Data rozpoczęcia działalności
2006-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
DOROTA SZEWCZYK
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
276255482
Adres
ul. Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

Położenie
woj. ŚLĄSKIE
powiat: Sosnowiec
gmina: Sosnowiec (gmina miejska)
miejscowość: Sosnowiec (miasto)
Adres
ul. Białostocka 17
41-219 Sosnowiec
Telefon
322927250
E-mail
cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
Strona internetowa
http://www.cdnsosnowiec.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Białostocka 17
41-219 Sosnowiec


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 127673  
Numer REGON: 240461324
Numer NIP: 6443304392
Data założenia: 2006-05-25
Rozpoczęcia działalności: 2006-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
DOROTA SZEWCZYK

Kontakt

Telefon
322927250
E-mail
cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
Strona internetowa
http://www.cdnsosnowiec.edu.pl
Adres
ul. Białostocka 17
41-219 Sosnowiec