Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

HARCERSKI OŚRODEK DOSKONALENIA INSTRUKTORÓW W KIELCACH


Numer RSPO
12826
Numer REGON
260631590
Nazwa
HARCERSKI OŚRODEK DOSKONALENIA INSTRUKTORÓW W KIELCACH
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
1999-08-17
Data rozpoczęcia działalności
1999-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
JAN DARANOWSKI
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
291009337
Adres
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Położenie
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat: Kielce
gmina: Kielce (gmina miejska)
miejscowość: Kielce (miasto)
Adres
ul. Pańska 1a
25-811 Kielce
Telefon
413446555
E-mail
kielecka@zhp.pl
Strona internetowa
http://www.kielecka.zhp.pl
Adres do korespondencji
ul. Pańska 1a
25-811 Kielce


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 12826  
Numer REGON: 260631590
Data założenia: 1999-08-17
Rozpoczęcia działalności: 1999-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
JAN DARANOWSKI

Kontakt

Telefon
413446555
E-mail
kielecka@zhp.pl
Strona internetowa
http://www.kielecka.zhp.pl
Adres
ul. Pańska 1a
25-811 Kielce