Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

OŚRODEK EDUKACJI I KULTURY EKOLOGICZNEJ


Numer RSPO
130198
Numer REGON
363623790
Nazwa
OŚRODEK EDUKACJI I KULTURY EKOLOGICZNEJ
Typ podmiotu
Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2016-01-15
Data rozpoczęcia działalności
2016-02-01
Imię i nazwisko dyrektora
Małgorzata Świderek
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Podmiot przekazujący dane do RSPO

Nazwa
ŁÓDŹ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
472057632
Adres
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź-Śródmieście

Położenie
woj. ŁÓDZKIE
powiat: Łódź
gmina: Łódź-Śródmieście - delegatura
miejscowość: Łódź-Śródmieście
Adres
ul. Zielona 27
90-602 Łódź-Śródmieście
Telefon
426328118
E-mail
oeike@lodz.edu.pl
Strona internetowa
www.lodz.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Zielona 27
90-602 Łódź-Polesie

  • OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH "ŹRÓDŁA"
     REGON: 471564315
    Adres: ul. Zielona 27, 90-602 Łódź-Śródmieście

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 130198  
Numer REGON: 363623790
Data założenia: 2016-01-15
Rozpoczęcia działalności: 2016-02-01
Imię i nazwisko dyrektora
Małgorzata Świderek

Kontakt

Telefon
426328118
E-mail
oeike@lodz.edu.pl
Strona internetowa
www.lodz.edu.pl
Adres
ul. Zielona 27
90-602 Łódź-Śródmieście