Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 96 W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII


Numer RSPO
13110
Numer REGON
016412380
Numer NIP
5213108764
Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 96 W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Typ podmiotu
Zespół szkół i placówek oświatowych
Miejsce w strukturze organizacyjnej
zespół
Data założenia
2000-06-21
Data rozpoczęcia działalności
2000-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ANETA OSOWSKA
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Mokotów
Adres
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
Telefon
224582628
E-mail
zs96@edu.um.warszawa.pl
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Zespół szkół i placówek oświatowych
Miejsce w strukturze: zespół
Numer RSPO: 13110  
Numer REGON: 016412380
Numer NIP: 5213108764
Data założenia: 2000-06-21
Rozpoczęcia działalności: 2000-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ANETA OSOWSKA

Kontakt

Telefon
224582628
E-mail
zs96@edu.um.warszawa.pl
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa