Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH NR 390


Numer RSPO
133627
Numer REGON
367510395
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH NR 390
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
2017-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2017-09-01
Data włączenia do zespołu
2017-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dorośli
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
73
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOLA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000184
Adres
al. Aleja "Solidarności" 90
01-003 Wola
Podmiot nadrzędny

Nazwa
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 3
RSPO
74774
REGON
000192979
Data włączenia do zespołu
2017-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Wola - dzielnica
miejscowość: Wola
Adres
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Telefon
228882777
E-mail
sekretariat@ckziu1.edu.pl
Strona internetowa
http://www.ckziu1.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa

  • WOLA
     REGON: 01525964000184
    Adres: al. Aleja "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 133627  
Numer REGON: 367510395
Data założenia: 2017-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2017-09-01
Włączenia do zespołu: 2017-09-01

Kontakt

Telefon
228882777
E-mail
sekretariat@ckziu1.edu.pl
Strona internetowa
http://www.ckziu1.edu.pl
Adres
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa