Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. STEFANA KISIELEWSKIEGO


Numer RSPO
13379
Numer REGON
000679322
Numer NIP
1131020682
Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. STEFANA KISIELEWSKIEGO
Nazwa skrócona
ZS NR 5
Typ podmiotu
Zespół szkół i placówek oświatowych
Miejsce w strukturze organizacyjnej
zespół
Data założenia
1976-10-15
Data rozpoczęcia działalności
1977-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
JAN PILCZUK
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
PRAGA-POŁUDNIE
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000073
Adres
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Praga-Południe
Adres
ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa
Telefon
228105428
E-mail
kisiel@zse5.waw.pl
Strona internetowa
http://zs5.edupage.org/
Adres do korespondencji
ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa

  • PRAGA-POŁUDNIE
     REGON: 01525964000073
    Adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Zespół szkół i placówek oświatowych
Miejsce w strukturze: zespół
Numer RSPO: 13379  
Numer REGON: 000679322
Numer NIP: 1131020682
Data założenia: 1976-10-15
Rozpoczęcia działalności: 1977-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
JAN PILCZUK

Kontakt

Telefon
228105428
E-mail
kisiel@zse5.waw.pl
Strona internetowa
http://zs5.edupage.org/
Adres
ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa