Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 3 "DOM NA TRAKCIE" IM. PROF. DR STANISŁAWA JEDLEWSKIEGO


Numer RSPO
14213
Numer REGON
010385699
Numer NIP
9521385220
Nazwa
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 3 "DOM NA TRAKCIE" IM. PROF. DR STANISŁAWA JEDLEWSKIEGO
Typ podmiotu
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Miejsce w strukturze organizacyjnej
jednostka złożona
Data założenia
1981-07-15
Data rozpoczęcia działalności
1981-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
MAŁGORZATA JAROŃ
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa (gmina miejska)
miejscowość: Warszawa (miasto)
Adres
ul. Trakt Lubelski 40
04-870 Warszawa
Telefon
228729367
E-mail
sekretariat@domnatrakcie.pl
Strona internetowa
http://www.domnatrakcie.pl
Adres do korespondencji
ul. Trakt Lubelski 40
04-870 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Miejsce w strukturze: jednostka złożona
Numer RSPO: 14213  
Numer REGON: 010385699
Numer NIP: 9521385220
Data założenia: 1981-07-15
Rozpoczęcia działalności: 1981-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
MAŁGORZATA JAROŃ

Kontakt

Telefon
228729367
E-mail
sekretariat@domnatrakcie.pl
Strona internetowa
http://www.domnatrakcie.pl
Adres
ul. Trakt Lubelski 40
04-870 Warszawa