Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 2


Numer RSPO
14321
Numer REGON
000959122
Numer NIP
9521368115
Nazwa
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 2
Typ podmiotu
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Miejsce w strukturze organizacyjnej
jednostka złożona
Data założenia
1934-04-17
Data rozpoczęcia działalności
1934-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
MONIKA ZDRZYŁOWSKA
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Rembertów
Adres
ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa
Telefon
226735094
E-mail
mowstrazacka@mowstrazacka.com
Strona internetowa
http://www.mowstrazacka.com
Adres do korespondencji
ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Miejsce w strukturze: jednostka złożona
Numer RSPO: 14321  
Numer REGON: 000959122
Numer NIP: 9521368115
Data założenia: 1934-04-17
Rozpoczęcia działalności: 1934-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
MONIKA ZDRZYŁOWSKA

Kontakt

Telefon
226735094
E-mail
mowstrazacka@mowstrazacka.com
Strona internetowa
http://www.mowstrazacka.com
Adres
ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa