Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIERADZU


Numer RSPO
14632
Numer REGON
001392203
Numer NIP
8271295218
Nazwa
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIERADZU
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2003-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2003-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
Olgierd Neyman
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
472057626
Adres
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Położenie
woj. ŁÓDZKIE
powiat: sieradzki
gmina: Sieradz (gmina miejska)
miejscowość: Sieradz (miasto)
Adres
ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz
Telefon
438223691
E-mail
wodn@wodnsieradz.edu.pl
Strona internetowa
http://www.wodnsieradz.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 14632  
Numer REGON: 001392203
Numer NIP: 8271295218
Data założenia: 2003-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2003-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
Olgierd Neyman

Kontakt

Telefon
438223691
E-mail
wodn@wodnsieradz.edu.pl
Strona internetowa
http://www.wodnsieradz.edu.pl
Adres
ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz