Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SKIERNIEWICACH


Numer RSPO
14660
Numer REGON
001369552
Numer NIP
8361038241
Nazwa
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SKIERNIEWICACH
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2003-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2003-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ANNA STEFANIAK
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
472057626
Adres
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Położenie
woj. ŁÓDZKIE
powiat: Skierniewice
gmina: Skierniewice (gmina miejska)
miejscowość: Skierniewice (miasto)
Adres
ul. Stefana Batorego 64D
96-100 Skierniewice
Telefon
468325643
E-mail
wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
Strona internetowa
http://www.wodnskierniewice.eu
Adres do korespondencji
ul. Stefana Batorego 64D
96-100 Skierniewice


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 14660  
Numer REGON: 001369552
Numer NIP: 8361038241
Data założenia: 2003-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2003-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ANNA STEFANIAK

Kontakt

Telefon
468325643
E-mail
wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
Strona internetowa
http://www.wodnskierniewice.eu
Adres
ul. Stefana Batorego 64D
96-100 Skierniewice