Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 9


Numer RSPO
14783
Numer REGON
015867760
Numer NIP
5252318299
Nazwa
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 9
Typ podmiotu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Miejsce w strukturze organizacyjnej
jednostka złożona
Data założenia
1960-06-24
Data rozpoczęcia działalności
1960-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ELŻBIETA DARKA
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa (gmina miejska)
miejscowość: Warszawa (miasto)
Adres
ul. Jana Chryzostoma Paska 10
01-640 Warszawa
Telefon
228332205
E-mail
edarka@edu.um.warszawa.pl
Strona internetowa
http://www.sosw9.waw.pl
Adres do korespondencji
ul. Jana Chryzostoma Paska 10
01-640 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Miejsce w strukturze: jednostka złożona
Numer RSPO: 14783  
Numer REGON: 015867760
Numer NIP: 5252318299
Data założenia: 1960-06-24
Rozpoczęcia działalności: 1960-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ELŻBIETA DARKA

Kontakt

Telefon
228332205
E-mail
edarka@edu.um.warszawa.pl
Strona internetowa
http://www.sosw9.waw.pl
Adres
ul. Jana Chryzostoma Paska 10
01-640 Warszawa