Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH NR 1


Numer RSPO
14784
Numer REGON
141470245
Numer NIP
5213496619
Nazwa
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH NR 1
Typ podmiotu
Zespół szkół i placówek oświatowych
Miejsce w strukturze organizacyjnej
zespół
Data założenia
2007-03-02
Data rozpoczęcia działalności
2008-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
JOLANTA KRZEPICKA
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa (gmina miejska)
miejscowość: Warszawa (miasto)
Adres
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa
Telefon
228485530
E-mail
sosw_nr_12@interia.pl
Strona internetowa
http://sosw-nr-12.waw.pl
Adres do korespondencji
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Zespół szkół i placówek oświatowych
Miejsce w strukturze: zespół
Numer RSPO: 14784  
Numer REGON: 141470245
Numer NIP: 5213496619
Data założenia: 2007-03-02
Rozpoczęcia działalności: 2008-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
JOLANTA KRZEPICKA

Kontakt

Telefon
228485530
E-mail
sosw_nr_12@interia.pl
Strona internetowa
http://sosw-nr-12.waw.pl
Adres
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa