Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

WROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


Numer RSPO
16401
Numer REGON
932367839
Numer NIP
8992390912
Nazwa
WROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2000-11-16
Data rozpoczęcia działalności
2001-01-08
Imię i nazwisko dyrektora
JOLANTA GÓRECZNA
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
931934839
Adres
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Położenie
woj. DOLNOŚLĄSKIE
powiat: Wrocław
miejscowość: Wrocław
delegatura: Wrocław-Krzyki
Adres
ul. Swobodna 73a
50-089 Wrocław
Telefon
717986880
E-mail
poczta@wcdn.wroc.pl
Strona internetowa
http://www.wcdn.wroc.pl
Adres do korespondencji
ul. Swobodna 73a
50-089 Wrocław


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 16401  
Numer REGON: 932367839
Numer NIP: 8992390912
Data założenia: 2000-11-16
Rozpoczęcia działalności: 2001-01-08
Imię i nazwisko dyrektora
JOLANTA GÓRECZNA

Kontakt

Telefon
717986880
E-mail
poczta@wcdn.wroc.pl
Strona internetowa
http://www.wcdn.wroc.pl
Adres
ul. Swobodna 73a
50-089 Wrocław