Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM EDUKACYJNE PROFILAKTYKI PROBLEMOWEJ FUNDACJI "ETOH"


Numer RSPO
16528
Numer REGON
146308992
Nazwa
CENTRUM EDUKACYJNE PROFILAKTYKI PROBLEMOWEJ FUNDACJI "ETOH"
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2001-11-22
Data rozpoczęcia działalności
2001-11-22
Data likwidacji
2019-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
ANETA ZDUNEK
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
015528910
Adres
ul. Jagiellońska 26
03-719 Praga-Północ

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
miejscowość: Warszawa
dzielnica: Ochota
Adres
ul. Mszczonowska 6
01-254 Ochota
Telefon
228368080
Strona internetowa
http://
Adres do korespondencji
ul. Mszczonowska 6
01-254 Ochota

  • "ETOH" FUNDACJA ROZWOJU PROFILAKTYKI , EDUKACJI I TERAPII PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
     REGON: 012566258
    Adres: ul. Mszczonowska 6, 01-254 Wola

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 16528  
Numer REGON: 146308992
Data założenia: 2001-11-22
Data likwidacji: 2019-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2001-11-22
Imię i nazwisko dyrektora
ANETA ZDUNEK

Kontakt

Telefon
228368080
Strona internetowa
http://
Adres
ul. Mszczonowska 6
01-254 Ochota