Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH W GLIWICACH


Numer RSPO
16685
Numer REGON
243044265
Numer NIP
9690154463
Nazwa
CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH W GLIWICACH
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2000-12-18
Data rozpoczęcia działalności
2000-12-18
Imię i nazwisko dyrektora
EUGENIUSZ WOŹNIAK
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
276254650
Adres
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice

Położenie
woj. ŚLĄSKIE
powiat: Gliwice
gmina: Gliwice (gmina miejska)
miejscowość: Gliwice (miasto)
Adres
ul. Kozielska 52
44-100 Gliwice
Telefon
323314808
E-mail
nowator@nowator.edu.pl
Strona internetowa
http://www.nowator.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Kozielska 52
44-100 Gliwice

  • EUGENIUSZ WOŹNIAK

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 16685  
Numer REGON: 243044265
Numer NIP: 9690154463
Data założenia: 2000-12-18
Rozpoczęcia działalności: 2000-12-18
Imię i nazwisko dyrektora
EUGENIUSZ WOŹNIAK

Kontakt

Telefon
323314808
E-mail
nowator@nowator.edu.pl
Strona internetowa
http://www.nowator.edu.pl
Adres
ul. Kozielska 52
44-100 Gliwice