Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI LIBRUS


Numer RSPO
17018
Numer REGON
243046732
Numer NIP
6342622989
Nazwa
CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI LIBRUS
Nazwa skrócona
CKN LIBRUS
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2002-10-30
Data rozpoczęcia działalności
2002-10-30
Imię i nazwisko dyrektora
Małgorzata Grzywacz
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
276254650
Adres
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice

Położenie
woj. ŚLĄSKIE
powiat: Katowice
gmina: Katowice (gmina miejska)
miejscowość: Katowice (miasto)
Adres
al. Aleja Wojciecha Korfantego 193
40-153 Katowice
Telefon
322581288
E-mail
ckn@librus.pl
Strona internetowa
http://www.ckn.librus.pl
Adres do korespondencji
al. Aleja Wojciecha Korfantego 193
40-153 Katowice

  • LIBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
     REGON: 240547379
    Adres: ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A, 40-129 Katowice

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 17018  
Numer REGON: 243046732
Numer NIP: 6342622989
Data założenia: 2002-10-30
Rozpoczęcia działalności: 2002-10-30
Imię i nazwisko dyrektora
Małgorzata Grzywacz

Kontakt

Telefon
322581288
E-mail
ckn@librus.pl
Strona internetowa
http://www.ckn.librus.pl
Adres
al. Aleja Wojciecha Korfantego 193
40-153 Katowice