Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI


Numer RSPO
17261
Numer REGON
243048984
Numer NIP
5260001884
Nazwa
CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
Nazwa skrócona
CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
Typ podmiotu
Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
2006-01-16
Data rozpoczęcia działalności
2006-01-16
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Liczba uczniów
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Typ
Samorząd województwa
REGON
276254650
Adres
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice

Położenie
woj. ŚLĄSKIE
powiat: Gliwice
gmina: Gliwice (gmina miejska)
miejscowość: Gliwice (miasto)
Adres
ul. Bankowa 10
44-100 Gliwice
Telefon
322315789
E-mail
znp-gliwice@wp.pl
Strona internetowa
http://www.gliwice.znp.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Bankowa 10
44-100 Gliwice

  • ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD GŁÓWNY
     REGON: 001081029
    Adres: ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Placówka doskonalenia nauczycieli
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 17261  
Numer REGON: 243048984
Numer NIP: 5260001884
Data założenia: 2006-01-16
Rozpoczęcia działalności: 2006-01-16

Kontakt

Telefon
322315789
E-mail
znp-gliwice@wp.pl
Strona internetowa
http://www.gliwice.znp.edu.pl
Adres
ul. Bankowa 10
44-100 Gliwice