Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA POLICEALNA NR 1 W SŁUPSKU


Numer RSPO
18629
Numer REGON
221752944
Nazwa
SZKOŁA POLICEALNA NR 1 W SŁUPSKU
Typ podmiotu
Szkoła policealna
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1993-04-30
Data rozpoczęcia działalności
1993-09-01
Data włączenia do zespołu
2013-03-18
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Bez kategorii
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
33
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Dotacja w przyszłym roku z budżetu powiatu
NIE
Kształcenie zawodowe
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • asystent osoby niepełnosprawnej
  • technik administracji 
  • florysta
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia
  • opiekun w domu pomocy społecznej
  • technik masażysta
  • opiekun medyczny
  • opiekunka środowiskowa
Tereny sportowe
Języki nauczane
angielski

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
SŁUPSK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
770979625
Adres
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SŁUPSKU
RSPO
114486
REGON
221878013
Data włączenia do zespołu
2013-03-18

Położenie
woj. POMORSKIE
powiat: Słupsk
gmina: Słupsk (gmina miejska)
miejscowość: Słupsk (miasto)
Adres
ul. Przemysłowa 100
76-200 Słupsk
Telefon
598400666
E-mail
kontakt@szkoly-slupsk.pl
Strona internetowa
http://szkoly-slupsk.pl/
Adres do korespondencji
ul. Przemysłowa 100
76-200 Słupsk

  • Małgorzata Iwańska

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła policealna
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 18629  
Numer REGON: 221752944
Data założenia: 1993-04-30
Rozpoczęcia działalności: 1993-09-01
Włączenia do zespołu: 2013-03-18

Kontakt

Telefon
598400666
E-mail
kontakt@szkoly-slupsk.pl
Strona internetowa
http://szkoly-slupsk.pl/
Adres
ul. Przemysłowa 100
76-200 Słupsk