Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 393 W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 2 "KĄT"


Numer RSPO
196263
Numer REGON
367990142
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 393 W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 2 "KĄT"
Nazwa skrócona
SPS nr 393
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
2017-03-16
Data rozpoczęcia działalności
2017-09-01
Data włączenia do zespołu
2017-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
zagrożeni niedostosowaniem społecznym
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
30
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
015259640
Adres
pl. Plac Bankowy 3/5
00-950 Śródmieście
Podmiot nadrzędny

Nazwa
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2 "KĄT"
RSPO
14202
REGON
013300019
Data włączenia do zespołu
2017-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Wawer - dzielnica
miejscowość: Wawer
Adres
ul. Zorzy 17
04-639 Warszawa
Telefon
226133542
E-mail
mos2kat@moskat.pl
Strona internetowa
http://www.moskat.pl
Adres do korespondencji
ul. Zorzy 17
04-639 Warszawa


Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 196263  
Numer REGON: 367990142
Data założenia: 2017-03-16
Rozpoczęcia działalności: 2017-09-01
Włączenia do zespołu: 2017-09-01

Kontakt

Telefon
226133542
E-mail
mos2kat@moskat.pl
Strona internetowa
http://www.moskat.pl
Adres
ul. Zorzy 17
04-639 Warszawa