Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

TECHNIKUM NR 3 IM. LUDWIKA KRZYWICKIEGO


Numer RSPO
20581
Numer REGON
015217417
Numer NIP
5272457302
Nazwa
TECHNIKUM NR 3 IM. LUDWIKA KRZYWICKIEGO
Typ podmiotu
Technikum
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2002-04-17
Data rozpoczęcia działalności
2002-09-01
Data włączenia do zespołu
2002-04-17
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
317
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
  • technik ekonomista
  • technik obsługi turystycznej
  • technik organizacji turystyki
  • technik logistyk

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOLA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000184
Adres
al. Aleja "Solidarności" 90
01-003 Wola
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO
RSPO
12775
REGON
000812838
Data włączenia do zespołu
2002-04-17

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Wola - dzielnica
miejscowość: Wola
Adres
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa
Telefon
226541602
E-mail
zs7@zs7.eu
Strona internetowa
http://www.zs7.eu
Adres do korespondencji
Warszawa 36/46
00-872 Warszawa

  • WOLA
     REGON: 01525964000184
    Adres: al. Aleja "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Technikum
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 20581  
Numer REGON: 015217417
Numer NIP: 5272457302
Data założenia: 2002-04-17
Rozpoczęcia działalności: 2002-09-01
Włączenia do zespołu: 2002-04-17

Kontakt

Telefon
226541602
E-mail
zs7@zs7.eu
Strona internetowa
http://www.zs7.eu
Adres
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa