Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5 IM. PROF. STEFANA BRYŁY


Numer RSPO
22311
Numer REGON
015758863
Numer NIP
5272448674
Nazwa
TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5 IM. PROF. STEFANA BRYŁY
Typ podmiotu
Technikum
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
1989-09-01
Data rozpoczęcia działalności
1989-09-01
Data włączenia do zespołu
2015-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
350
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
  • technik architektury krajobrazu
  • technik drogownictwa
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik budownictwa
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
WOLA
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
01525964000184
Adres
al. Aleja "Solidarności" 90
01-003 Wola
Podmiot nadrzędny

Nazwa
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
RSPO
127584
REGON
361744330
Data włączenia do zespołu
2015-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: Warszawa
gmina: Wola - dzielnica
miejscowość: Wola
Adres
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Telefon
228882777
E-mail
sekretariat@ckziu1.edu.pl
Strona internetowa
http://www.ckziu1.edu.pl
Adres do korespondencji
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa

  • WOLA
     REGON: 01525964000184
    Adres: al. Aleja "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Technikum
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 22311  
Numer REGON: 015758863
Numer NIP: 5272448674
Data założenia: 1989-09-01
Rozpoczęcia działalności: 1989-09-01
Włączenia do zespołu: 2015-09-01

Kontakt

Telefon
228882777
E-mail
sekretariat@ckziu1.edu.pl
Strona internetowa
http://www.ckziu1.edu.pl
Adres
ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa