Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK


Numer RSPO
24956
Numer REGON
122679313
Numer NIP
9451512528
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK
Nazwa skrócona
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 PAULI MONTAL S. PIJAREK
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
samodzielna
Data założenia
1996-04-12
Data rozpoczęcia działalności
1996-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
KINGA ŻELAZKO
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny, I etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
195
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Dotacja w przyszłym roku z budżetu powiatu
NIE
Tereny sportowe
Języki nauczane
angielski, hiszpański, niemiecki

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Typ
Miasto na prawach powiatu
REGON
351554353
Adres
pl. Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków-Śródmieście

Położenie
woj. MAŁOPOLSKIE
powiat: Kraków
miejscowość: Kraków
delegatura: Kraków-Śródmieście
Adres
ul. Janusza Meissnera 20
31-457 Kraków
Telefon
124135770
E-mail
sekretariat@sp45.pl
Strona internetowa
http://sp45.pijarki.pl
Adres do korespondencji
ul. Janusza Meissnera 20
31-457 Kraków

  • INSTYTUT CÓREK MARYI SIÓSTR SZKÓŁ POBOŻNYCH DOM ZAKONNY
     REGON: 350854314
    Adres: ul. XX Pijarów 7, 31-466 Kraków

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 24956  
Numer REGON: 122679313
Numer NIP: 9451512528
Data założenia: 1996-04-12
Rozpoczęcia działalności: 1996-09-01
Imię i nazwisko dyrektora
KINGA ŻELAZKO

Kontakt

Telefon
124135770
E-mail
sekretariat@sp45.pl
Strona internetowa
http://sp45.pijarki.pl
Adres
ul. Janusza Meissnera 20
31-457 Kraków