Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚW. MAŁGORZATY Z KORTONY


Numer RSPO
262274
Numer REGON
367999628
Nazwa
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚW. MAŁGORZATY Z KORTONY
Typ podmiotu
Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Data założenia
2017-06-19
Data rozpoczęcia działalności
2017-09-01
Data włączenia do zespołu
2017-09-01
Status publiczno-prawny
niepubliczna
Etapy edukacji
II etap edukacyjny
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
specjalna
Niepełnosprawność dominująca
zagrożeni niedostosowaniem społecznym
Związanie organizacyjne
brak związania
Liczba uczniów
30
Posiada oddziały integracyjne
NIE
Posiada oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada grupy nauczania języka mniejszości narodowej
NIE
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Dotacja w przyszłym roku z budżetu powiatu
NIE
Tereny sportowe
Języki nauczane
angielski, niemiecki

Organ przekazujący dane do RSPO

Nazwa
POWIAT PIASECZYŃSKI
Typ
Powiat ziemski
REGON
013270979
Adres
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Podmiot nadrzędny

Nazwa
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "DOM MATKI DOBREGO PASTERZA"
RSPO
30639
REGON
146359162
Data włączenia do zespołu
2017-09-01

Położenie
woj. MAZOWIECKIE
powiat: piaseczyński
gmina: Piaseczno (miasto)
miejscowość: Piaseczno (miasto)
Adres
ul. Zgoda 14
05-500 Piaseczno
Telefon
227568337
E-mail
poczta@mos-piaseczno.pl
Strona internetowa
http://mos-piaseczno.pl
Adres do korespondencji
ul. Zgoda 14
05-500 Piaseczno

  • ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC MATKI DOBREGO PASTERZA
     REGON: 012066395
    Adres: ul. Kościelna 9, 05-500 Piaseczno

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Szkoła podstawowa
Miejsce w strukturze: szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej
Numer RSPO: 262274  
Numer REGON: 367999628
Data założenia: 2017-06-19
Rozpoczęcia działalności: 2017-09-01
Włączenia do zespołu: 2017-09-01

Kontakt

Telefon
227568337
E-mail
poczta@mos-piaseczno.pl
Strona internetowa
http://mos-piaseczno.pl
Adres
ul. Zgoda 14
05-500 Piaseczno