Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KOWARACH


Numer RSPO
263259
Numer REGON
368177992
Nazwa
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KOWARACH
Typ podmiotu
Branżowa szkoła I stopnia
Miejsce w strukturze organizacyjnej
szkoła lub placówka w zespole
Data założenia
2017-09-01
Data rozpoczęcia działalności
2017-09-01
Data włączenia do zespołu
2017-09-01
Status publiczno-prawny
publiczna
Etapy edukacji
Nie dotyczy
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Specyfika szkoły
brak specyfiki
Związanie organizacyjne
brak związania
Posiada obwód
NIE
Posiada internat
NIE
Kształcenie zawodowe
 • operator obrabiarek skrawających
 • ślusarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • piekarz
 • lakiernik
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • fryzjer

Podmiot przekazujący dane do RSPO

Nazwa
GMINA MIEJSKA KOWARY
Typ
Gmina
REGON
230821598
Adres
ul. 1 Maja 1 A
58-530 Kowary
Podmiot nadrzędny

Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH
RSPO
132727
REGON
366128529
Data włączenia do zespołu
2017-09-01

Położenie
woj. DOLNOŚLĄSKIE
powiat: jeleniogórski
gmina: Kowary - gmina miejska
miejscowość: Kowary
Adres
ul. Szkolna 1
58-530 Kowary
Telefon
757182111
Adres do korespondencji
ul. Szkolna 1
58-530 Kowary

 • GMINA MIEJSKA KOWARY
   REGON: 230821598
  Adres: ul. 1 Maja 1 A, 58-530 Kowary

Informacje podstawowe

Typ podmiotu: Branżowa szkoła I stopnia
Miejsce w strukturze: szkoła lub placówka w zespole
Numer RSPO: 263259  
Numer REGON: 368177992
Data założenia: 2017-09-01
Rozpoczęcia działalności: 2017-09-01
Włączenia do zespołu: 2017-09-01

Kontakt

Telefon
757182111
Adres
ul. Szkolna 1
58-530 Kowary